image


 


 

In onze huidige samenleving is sport niet meer weg te denken. Sporten werkt inspirerend en motiverend vooral bij kinderen. Daarom bieden we onze leerlingen de kans om kennis te maken met verschillende sporten. Het voorbije schooljaar behaalden we goud in de categorie “sportieve school”!

Een regent L.O. zorgt voor kwaliteitsvolle lessen en organisatie en de algemene co÷rdinatie van de sportactiviteiten.

 

Lagere school

Lichamelijke opvoeding

In de lagere school worden de lessen L.O.  gegeven door meester Jonas.  Per week krijgen onze leerlingen 2 uren L.O. in de plaatselijke sporthal of op terreinen in de nabijheid van de school indien het weer het toelaat.  In de klas worden er eveneens  muzische bewegingsvormen aangeboden .

Tijdens de lessen L.O. dragen de leerlingen aangepaste kledij: turnpantoffels,een blauwe short en een t-shirt met het schoolembleem.  We raden ook aan om al het turnmateriaal te tekenen met de naam van uw kind.   

 

Zwemmen

Kunnen zwemmen behoort tot het pakket basisvaardigheden dat haalbaar en wenselijk wordt geacht voor alle kinderen die de basisschool verlaten. Het is dan ook belangrijk dat de school haar maatschappelijke opdracht vervult en er voor zorgt dat alle kinderen de kans krijgen om voldoende redzaamheid te ontwikkelen, ook in het water. Daarom gaan onze leerlingen 2 keer per maand zwemmen in het zwembad van Bornem. De juiste data vindt u terug op onze schoolkalender. Gelieve een zwemzak met zwemkledij en een handdoek te voorzien op de dag waarop uw kind gaat zwemmen.

Uw kind zal volgens zijn/haar zwemcapaciteiten worden ingedeeld in een zwemgroep.

  

Kleuterschool

Lichamelijke opvoeding

Ook onze kleuters  gaan elke week bewegen in de sporthal. Onder leiding van juf Veerle krijgt iedere kleuter minstens 2 uur kleuterturnen .

 

Extra bewegingsactiviteiten

Zowel tijdens de lesuren als daarbuiten is er een sportief aanbod. Tijdens de schooluren kan elke klas deelnemen aan sportactiviteiten ingericht door MOEV. Er worden per schooljaar 2 sportdagen ingericht. Buiten de schooluren kunnen de leerlingen vrijblijvend aan diverse sporttornooien deelnemen. Er is begeleiding voorzien vanuit de school.  Ouders en supporters zijn eveneens van harte welkom!

       

     
       
       
       
       
       

 

imageimage


image